Administration

Ms. Kanchan Khandke
Principal
team
Mrs. Divya Diwedi
Vice Principal
team
Group Captain Prabhakar Raghav
Bursar
team
Estate Officer